PHRT (strednoteplotné do 55°C)

Back

Ide o reverzibilné Tepelné Čerpadlo pre „výrobu" teplej vody pre vykurovanie a studenej pre chladenie. Jednotky sú špeciálne navrhnuté pre teplotný spád 40/45°C pre vykurovací režim a 7/12°C pre chladiaci režim.

Vlastnosti:

 • Kompaktné jednotky pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia.
 • Chladivá ako sú R410A a R407C, ktoré nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
 • Veľmi vysoký koeficient výkonu, vďaka ktorému sa znižujú náklady spotrebu energií.
 • Vysoko kvalitné komponenty: Scroll-kompresor (okrem PHR6, ktorý má rotačný kompresor) s hlukovou izoláciou - vysokovýkonný výmenník tepla s rebrovaním pre chladivo R 410 A - axiálny ventilátor - doskový výmenník tepla AISI 316 z nehrdzavejúcej ocele a s tepelnou izoláciou, atď....
 • Tichá prevádzka: PHRT Tepelné Čerpadlá majú najnižšiu hladinu hluku spomedzi všetkých výrobcov Tepelných Čerpadiel na trhu.
 • Jednotky majú nasledovné hydraulické vybavenie: modul pre pozvoľný (tlmený) rozbeh (PHRT 9-12 jednofázové), 3-rýchlostné obehové čerpadlo, expanzná nádoba, bezpečnostný ventil, odvzdušňovací ventil, manometer pre snímanie tlaku vody, filter atď...
 • Kompletné vybavenie: Tepelné Čerpadlá PHRT sú vybavené nasledovným bezpečnostným systémom: vysoko a nízkotlakový snímač, snímač hladiny vody tzv. „Flow switch", protimrazová ochrana.

Elektronická regulácia riadená mikroprocesorom (s klávesnicou), ktorá optimalizuje prevádzku tepelného čerpadla a garantuje nasledovné funkcie:

 • Ovládanie teploty teplej a studenej vody
 • Proporcionálna „celoročná" kontrola tlaku
 • Automatická kontrola obehového čerpadla (protimrazová a protiblokačná funkcia)
 • Odmrazovanie je riadené podľa vonkajšej teploty
 • Počítadlo prevádzky a celkového času prevádzky kompresora a čerpadla
 • Externá komunikácia „via" seriál inerface (Protokol Modbus) (príslušenstvo)

Ďalšie výhody:

 • Umiestnenie klávesnice a displeja na čelnom panely čo zlepší uvedenie do prevádzky a servis
 • Deliaca priečka medzi ventilátorom a ostatnou časťou zariadenia
 • Možnosť demontáže ovládacieho panela kvôli zlepšeniu prístupu k jednotlivým komponentom
 • Zlepšená výstupná a kvalitatívna kontrola: kontrola vodotesnosti héliom, hydraulická a elektrická kontrola, skúšobná prevádzka vo výrobe, kontrola izolácií, dokumentácie...
 • Tepelné Čerpadlá PHRT 9-12-16-18 sú certifikované EUROVENT a sú zhodné s požiadavkami PROMOTELEC; ktoré sú odporúčané AFPAC (Association Française pour les Pompes à chaleur), člena EHPA (European Heat Pump Association) pre krajiny EC.

Dostupné príslušenstvo:

 • Modul pre pozvoľný (tlmený) rozbeh (pre jednofázové jednotky PHRT 9-12): modul redukuje štartovací prúd kompresora Tepelných Čerpadiel PHRT
 • Vykurovací vodič kondenzačnej vaničky pre vonk. jednotku: toto príslušenstvo zabraňuje vytváraniu ľadu námrazy na spodnej časti Tepelného Čerpadla v zime.
 • HYDRAULICKÉ PREPOJENIE MEDZI TEPELNÝM ČERPADLOM PHRT a ELEKTRODOHREVOM MC8/10: tento „kit" zjednodušuje prepojenie medzi Tepelným Čerpadlom a elektrodohrev v prípade, že elektrodohrev je inštalovaný priamo na zadnej strany jednotky.
 • Flexibilné pripojovacie hadice pre PHR-PHRT: pri inštalácií je zjednodušenie pripojenie Tepelného Čerpadla k sústave
 • Diaľkový ovládač
 • ZÁSOBNÍK VODY: je nutné použiť, ak množstvo vody v systéme je nepostačujúce, z dôvodu zabránenia nesprávnej funkcie tepelného čerpadla (konzultujte s nami).