TČ - náhrada ext. kotla + radiátory

Back

Toto riešenie je založené na VÝMENE EXISTUJÚCÉHO KOTLA PRE CENTRÁLNY VYKUROVACÍ SYSTÉM V KOMBINÁCIÍ S RADIÁTORMI a s možnosťou prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV).

Tepelné Čerpadlo vzduch/voda s prídavným elektrodohrevom MCE zabezpečí úplné kúrenie aj TÚV.

Zvyčajné označenia:

 • "Výmena zásobníka vody pre TÚV" v NOVEJ, alebo v EXISTUJÚCEJ inštalácií
 • "Vykurovanie v 1 zóne s radiátormi" v NOVEJ inštalácií

Niekoľko dobrých dôvodov prečo si vybrať Tepelné čerpadlo vzduch/voda napriek tomu, že už máte nainštalovaný plynový kotol

 • Toto riešenie dovoľuje optimalizovať vykurovanie existujúceho systému.
 • Tepelné čerpadlo ako doplnok ku kotlu je odpoveďou ako znížiť náklady na vykurovanie existujúceho centrálneho (ústredného) plynového, olejového vykurovania.
 • Vysoká teplota vody dovoľuje úplne ohrievať TÚV a úplne pokryť potrebu pre vykurovanie.
 • Globálne znižovanie spotreby energie (tepelné čerpadlo získava energiu zo vzduchu nízkej teploty a práve preto sa znižuje spotreba fosílnych palív a tiež aj elektrickej energie)
 • Toto riešenie dovoľuje znižovať náklady užívateľa na vykurovanie a zároveň globálne znižovať spotrebu elektrickej energie a samozrejme v neposlednom rade znižovať tvorbu skleníkových plynov.
 • Investícia do Tepelného Čerpadla Technibel vzduch/voda ako hlavného vykurovacieho zdroja pre vykurovanie obytných priestorov je vo viacerých európskych krajinách podporovaná rôznymi dotáciami, zľavami z DPH a pod...

Dodatočný elektrický modul MCE 8 alebo MCE 10 s regulátorom

 • Jednoduchý na používanie je elektronický regulátor, ktorý ovláda celý systém aj celú inštaláciu vrátane TČ PHR + MCE8/10 modul.
 • Je veľmi ľahké vybrať, alebo zmeniť režim medzi - Stop/Vykurovanie/Odmrazovanie
 • Regulátor má voľby výberu spôsobu regulácie teploty vo vykurovacom režime: Komfortný alebo Ekonomický
 • Regulátor má množstvo časových programov, čo zabezpečí individuálne, špecifické nastavenie
 • Na jednotku je pripojený vonkajší senzor teploty.

Aquaset regulátor (dodávaný s elektrickým dohrevom MCE)

 • Jednoduchý na používanie je elektronický regulátor, ktorý ovláda celý systém aj celú inštaláciu vrátane TČ PHR + MCE8/10 modul.
 • Je veľmi ľahké vybrať, alebo zmeniť režim medzi - Stop/Vykurovanie/Odmrazovanie
 • Regulátor má voľby výberu spôsobu regulácie teploty vo vykurovacom režime: Komfortný alebo Ekonomický
 • Regulátor má množstvo časových programov, čo zabezpečí individuálne, špecifické nastavenie

KPECS - zásobník pre TÚV

 • 3-cestný solenoidný ventil
 • 300 l alebo 500 l zásobník vody s náhradnou 3 kW elektrickou špirálou
 • Elektronická regulácia