TČ v kombinácií s exist. kotlom

Back

Viete prečo doplniť Tepelné Čerpadlo k existujúcemu plynovému kotlu? Toto riešenie dovoľuje optimizovať vykurovanie existujúceho systému a tepelné čerpadlo ako doplnok ku kotlu je odpoveďou ako znížiť náklady na vykurovanie existujúceho centrálneho (ústredného) plynového, olejového vykurovania. Ďalšie výhody tohoto riešenia sú:

  • Pod určitú vonkajšiu teplotu, preberá existujúci kotol opäť funkciu hlavného vykurovacieho zdroja vrátane prípravy TÚV. Toto značne redukuje spotrebu fosílnych palív.
  • Globálne znižovanie spotreby energie (tepelné čerpadlo získava energiu zo vzduchu nízkej teploty a práve preto sa znižuje spotreba fosílnych palív a tiež aj elektrickej energie)
  • Toto riešenie dovoľuje znižovať náklady užívateľa na vykurovanie a zároveň globálne znižovať spotrebu elektrickej energie a samozrejme v neposlednom rade znižovať tvorbu skleníkových plynov.
  • Investícia do Tepelného Čerpadla Technický vzduch/voda ako hlavného vykurovacieho zdroja pre vykurovanie obytných priestorov je vo viacerých európskych krajinách podporovaná rôznymi dotáciami, zľavami z DPH a pod...

Technibel poskytuje široký výber príslušenstva, ktorý zlepšuje a optimalizuje prevádzku Tepelného Čerpadla v kombinácií so zásobníkom vody v niekoľkých možných variantoch.

Príslušenstvá pre tepelné čerpadlá teda sú nasledovné:

Regulačná zostava „kit" ktorá štandardne obsahuje (regulátor + elektrická regulačná skriňa + sada senzorov) a môže byť použitá pre rôzne aplikácie:

  • prípad A: Tepelné čerpadlo ako doplnok k olejovému, plynovému kotlu s 1 zónou radiátorov - regulácia ovláda "Zap./Vyp." kotla a, alebo ventilu (nie je súčasťou dodávky s reguláciou, ale dostupný v príslušenstve)
  • prípad B: Tepelné čerpadlo ako doplnok k olejovému, plynovému kotlu s 1 zónou podlahového vykurovania/chladenia - proporcionálne ovládanie 3-cestného zmiešavacieho ventilu (nie je súčasťou dodávky s reguláciou, ale dostupný v príslušenstve)
  • prípad C1: Tepelné čerpadlo ako doplnok k olejovému, plynovému kotlu s 2 zónami (1 zóna podlahové vykurovanie-chladenie a 1 zóna radiátory) - proporcionálne ovládanie 3-cestného zmiešavacieho ventilu pre podlahové vykurovanie (nie je súčasťou dodávky s reguláciou) - "Zap./Vyp." ventilu (nie je súčasťou dodávky s reguláciou, ale dostupný v príslušenstve)
  • prípad C2: Tepelné čerpadlo ako doplnok k olejovému, plynovému kotlu s 2 zónami podlahového vykurovania-chladenia - proporcionálne ovládanie 3-cestných ventilov pre podlahové vykurovanie (nie sú súčasťou dodávky) - "Zap./Vyp." ventilu (nie je súčasťou dodávky s reguláciou, ale dostupný v príslušenstve)

Každá regulačná zostava "kit"z týchto troch skupín dovoľuje ovládať a sledovať celú inštaláciu (signál pre zapnutie / vypnutie kotla, s prioritou pre Technibel tepelné čerpadlo). Jednoduchosť pre výber rôznych režimov - Stop / Vykurovanie / Odmrazovanie - a pre výber vykurovacích režimov: Komfortný alebo Ekonomický (s množstvom časových programov v 2. zóne).