TČ v kombinácií s s Fan-coilovými jednotkami

Back

Kombinácia Tepelného Čerpadla vzduch/voda s Fan-coilovými jednotkami je porovnateľná s centrálnym vykurovacím systémom avšak na rozdiel od klasického konvenčného vykurovania, systémom s tepelným čerpadlom je možné udržiavať komfort počas celého roka t.j. Vykurovanie v zime a chladenie v lete. V lete jednotky odvlhčujú a tak odstraňujú nepríjemnú vlhkosť. Úsporu TČ zaručuje veľmi vysoké COP napr.: TČ produkujú 4 kWh tepla na vykurovanie pri spotrebe 1 kWh elektrickej energie v zime a 3 kWh chladu pri spotrebe 1 kWh elektrickej energie v lete.

Investícia do Tepelného Čerpadla Technibel vzduch/voda ako hlavného vykurovacieho zdroja pre vykurovanie obytných priestorov je vo viacerých európskych krajinách podporovaná rôznymi dotáciami, zľavami z DPH a pod.

Fan-coilové jednotky sú extrémne tiché.

Rôzne modely Fan-coilových jednotiek ponúka naozaj možnosť udržať estetický vzhľad každej miestnosti: nástenné, parapetné, zabudovateľné a kazetové jednotky. Každá jednotka je vybavená filtrom vzduchu, ktorý zachytáva prach a dym. Niektoré jednotky sú vybavené aj uhlíkovým filtrom, ktorý odstraňuje pachy.

Každá jednotka je samostatné ovládateľná na zabezpečenie optimálnej teploty v každej miestnosti podľa požiadaviek užívateľa termostatom (RCC), alebo infra diaľkovým ovládačom s integrovaným senzorom teploty v ovládači.

Aktuálna teplota (vykurovanie, alebo chladenie) je veľmi rýchlo dosiahnutá, podľa želania užívateľa, aj z dôvodu konvenčného (ventilácia) spôsobu vykurovania.

Dostupné príslušenstvo:

Dodatočný elektrický modul MCE 8 alebo MCE 10 s regulátorom

  • Dodatočný elektrický modul zabezpečí kompletné vykurovanie vášho domu v prípade, že Tepelné Čerpadlo prestáva vykurovať z dôvodu nízkej vonkajšej teploty.
  • Tento modul je ovládaný elektronickým regulátorom s termodynamickou prioritou, čo prispieva k znižovaní spotreby elektrickej energie
  • Flexibilné použitie: ako odpoveď k postupnému zvyšovaniu spotreby je dodatočný modul, ktorý má 2 výkonové stupne.
  • Flexibilná inštalácia:modul môže byť nainštalovaný vonku ihneď za jednotkou PHR/PHRT, alebo vo vnútri v technickej miestnosti
  • Bezpečnosť: modul je vybavený dvoma bezpečnostnými, tepelnými opatreniami a s tlakovým senzorom uniku vody v rozvodoch.

Aquaset regulátor (dodávaný s elektrickým dohrevom MCE)

  • Jednoduchý na používanie je elektronický regulátor, ktorý ovláda celý systém aj celú inštaláciu vrátane TČ PHR + MCE8/10 modul.
  • Je veľmi ľahké vybrať, alebo zmeniť režim medzi - Stop/Vykurovanie/Odmrazovanie
  • Regulátor má voľby výberu spôsobu regulácie teploty vo vykurovacom režime: Komfortný alebo Ekonomický
  • Regulátor má množstvo časových programov, čo zabezpečí individuálne, špecifické nastavenie
  • Na jednotku je pripojený vonkajší senzor teploty.