Toshiba Estia (vzduch / voda)

Ide o tepelné-čerpadlo vzduch-voda s technológiou s najvyšším komfortom.

Pri investícií do tepelného čerpadla sa nejedná len o optimalizáciu zriaďovacích nákladov. Výrazný vplyv majú ale prevádzkové náklady, ktoré majú byť čo najnižšie. Vysoká flexibilita a možnosti riadenia sú ďalšie kritériá. Až po zvážení týchto troch hladísk je možné sa správne rozhodnúť.

TOSHIBA - jednotka na poli úspor.

Extrémne vysoká účinnosť je hlavnou prednosťou, ktorá bola pri inverterových zariadeniach TOSHIBA mnohokrát ocenená a vďaka tejto technológií sa toto zariadenie radí k svetovej absolútnej špičke. Kvalitu tvorí dokonalosť detailov a ich súhra - dvojotáčkový vačkový kompresor, hybridný plne inverterový riadiaci systém, optimálne využitie vlastností chladiva R410A.

Komponenty tepelného čerpadla

TOSHIBA tepelné čerpadlo vzduch-voda je split systém a skladá sa z vonkajšej jednotky (kompresorová časť a kondenzátor) a vnútornej jednotky v podobe hydro-boxu. Na hydro-box sú pripojené všetky ostatné časti systému (napr. ohrievač teplej vody, radiátory, podlahové vykurovanie a pod.)

Vonkajšia jednotka - TOSHIBA Super Digital Inverter: Úlohou vonkajšej jednotky je získať tepelnú energiu zo vzduchu a predať ju ďalej do hydro-boxu pomocou chladiaceho okruhu. Toshiba používa vonkajšie jednotky Super Digital Inverter série 4. Ide o zariadenie s extrémne tichou prevádzkou, plným frekvenčným riadením otáčok a s dvojrotačným vačkovým kompresorom bez vibrácií a chvenia. Plné využitie IPDU invertorového riadenia prináša extrémne vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie. Maximálna dĺžka rozvodov je 30m medzi vonkajšou jednotkou a hydro-boxom. Hranica prevádzkových teplôt pre vykurovanie od -20°C do 25°C, pre chladenie od 10°C do 32°C a pre ohrev úžitkovej vody od -20°C do 42°C.

Hydro-box pre vnútornú inštaláciu: V hydro-boxe dochádza k ohrevu vody prenosom tepelnej energie z okruhu vonkajšej jednotky a chladiva prostredníctvom doskového výmenníku. Takto je možné dosiahnuť teplotu vody až 55°C. Mimo doskového výmenníka obsahuje hydro-box aj obehové čerpadlo kúrenia, expanznú nádobu, ovládač a prídavné elektrické kúrenie. Integrovaný riadiaci systém ovláda všetky ventily, čerpadlá a ďalšie časti systému, napr. aj tie, ktoré zaistia plnú prevádzku vykurovacej sústavy pri veľmi nízkych teplotách.

Teplovodný zásobník (Bojler): Zásobník z ušľachtilej ocele je opatrený tepelnou izoláciou a tepelným výmenníkom, ktorý je optimalizovaný pre tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výmenník je dimenzovaný tak aby preniesol energiu z primárneho vodného okruhu teploty 55°C a ohrial teplú úžitkovú vodu. Zásobník je vybavený potrebnou reguláciou - teplotným senzorom, bezpečnostným tepelným čidlom a prídavným elektrickým tepelným registrom.

Ovládanie: Diaľkové ovládanie je integrované v hydro-boxe a riadi celú prevádzku a funkciu tepelného čerpadla vzduch-voda. Základným prvkom je veľký, dobre čitateľný LCD-displej, ktorý podáva informácie o aktuálnych prevádzkových a požadovaných hodnotách. V ovládači je integrovaný týždenný časovač, ktorý zaisťuje komfort pred programovaných zapínaní a vypínaní zariadenia a prevádzky týždenného režimu podľa požiadaviek užívateľa. Ďalšou výbavou riadiaceho systému sú funkcie nočného režimu, protimrazová ochrana, preferencie ohrevu teplej vody (boost) rovnako ako funkcie ochrany proti šíreniu baktérie legionely. V prípade potreby je možné k existujúcemu ovládaču hydro-boxu inštalovať ešte druhý paralelný ovládač (napr. inštalovaný priamo v obytnej časti domu).

Toshiba Estia (vzduch / voda)